KAIKUPOHJA - ALKUVUODESTA 2022 ALKAVA PSYKOTERAPIARYHMÄ HELSINGISSÄ

Ryhmäpsykoterapia

Haluaisitko tarjota itsellesi hengitystilaa – paikan pysähtyä ja vahvistaa yhteyttä itseen? Haluaisitko oppia luomaan syvempiä ihmissuhteita? Kiinnostaako sinua tarkastella, miksi tietyt asetelmat ja haasteet elämässä tuntuvat toistuvan? Olisitko utelias ymmärtämään ryhmädynamiikkaa ja ryhmäilmiöitä syvemmin?

Elämämme koostuu erilaisista ryhmistä: perhe, suku, ystäväpiiri, harrastukset, opiskeluyhteisöt ja työpaikan verkostot. Nämä kaikki ovat täynnä ryhmädynaamisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat meihin tietoisesti ja tiedostamatta. Ryhmätilanteisiin siirtyy asetelmia menneisyydestämme: toistamme herkästi totuttuja malleja ja varhaisten kiintymyssuhteiden asetelmia, jotka saattavat asettua esteeksi kehittymisellemme ja oman potentiaalin toteuttamiselle.

Pitkäkestoinen psykoterapiaryhmä tarjoaa ainutlaatuisen kaikupohjan – mahdollisuuden pysähtyä  tutkimaan erilaisista tilanteista nousevia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia sekä niihin kytkeytyviä erilaisia psyykkisiä oireita. Ryhmä sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka kärsivät työ- tai opiskelu-uupumuksesta, ahdistuksesta, masennuksesta, sosiaalisesta jännittämisestä, erilaisista pelkotiloista, psykosomaattisista oireista tai haasteista ihmissuhteissa. Ryhmäpsykoterapeuttinen työskentely on ymmärrystä avaavaa, syvästi inhimillistä yhdessä oivaltamista, johon voi osallistua puhtaasti myös itsetuntemuksen lisäämiseksi.

Ryhmä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella vuorovaikutusta estäviä ja edistäviä tekijöitä. Ryhmässä voidaan myös käsitellä ristiriitoja turvallisesti, mikä mahdollistaa omien rajojen asettamisen ja selviytymisen vaikeista tilanteista. Luottamuksellinen ryhmäprosessi mahdollistaa erilaisten vuorovaikutuksen sävyjen tutkimisen ja hyväksyvän yhteyden rakentumisen. Näin ryhmän vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen, syvempään ja jalostuneempaan kokemukseen omasta itsestä sekä suhteesta toisiin. Syvällisenä prosessina se kehittää itseymmärrystä, sosiaalista toimintakykyä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ryhmäpsykoterapia perustuu vapaaseen keskusteluun ja kokemusten tarkasteluun. Jokainen ryhmäläinen tuo ryhmään kokemuksensa, ajatuksensa, tunteensa ja muistonsa. Terapeutti auttaa aktiivisella läsnäolollaan ja ryhmää tukevilla interventioilla. Ryhmäläiseltä edellytetään sitoutumista noin kahdeksi vuodeksi ja halukkuutta keskustella itsestään, elämästään ja ihmissuhteistaan sekä kuunnella toisia ja tarkastella omaa vuorovaikutustapaansa luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapeuttia ja ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkeen ryhmän sisällä tapahtuvaan.

Ryhmään hakeutuminen ja kustannus

Ryhmä alkaa alkuvuodesta 2022 ja kokoontuu kerran viikossa tiistaisin klo 17-18.30 Helsingin keskustassa. Ryhmäkäynnin (90 min.) hinta on 30€. Ryhmään hakeudutaan varaamalla ensin 2-3 yksilöhaastatteluaikaa (30€/kerta). Haastattelujen jälkeen tehdään päätös mahdollisesta aloittamisesta tässä ryhmässä. Psykoterapiaryhmän kokoonpano on max. 8 jäsentä.

Tiedustelut ja haastatteluajan varaus: [email protected]

 Lisätietoa ryhmäpsykoterapiasta: Suomen Ryhmäpsykoterapiayhdistys