Siirry suoraan sisältöön

TUKEA TAIDEMAAILMAAN JA LUOVILLE ALOILLE

Kun työtä tehdään vahvasti omalla persoonalla, siitä tulee herkästi erottamaton osa minuutta. 

Työelämän rakenteet eivät aina tue taiteilijaa parhaalla tavalla – moni jää freelancerina palveluiden väliinputoajaksi.

Siksi tarvitaan kontekstin ymmärtävää ja työn erityispiirteet tavoittavaa tukea. 

Tunnen taidemaailman ja luovan työn vaatimukset oman kokemukseni ja työni kautta. Olen työskennellyt pitkään eri alojen taiteilijoiden ja luovien yhteisöjen kanssa työterveyspsykologina, työnohjaajana, valmentajana ja kouluttajana.

TAIDEPSYKOLOGIN VASTAANOTTO /
PSYYKKINEN VALMENNUS

Taidepsykologi ja psyykkinen valmennus

Syvempää itseymmärrystä ja ammatillista peilipintaa

Ammattilaisen tuki voi selkiyttää kohdissa, kun elämässä tai työssä tulee jumeja joista on vaikea omin avuin päästä eteenpäin.  

Työstettäviä teemoja voivat olla esimerkiksi: 

 • Hyvinvointi taiteilijana tai luovan alan yrittäjänä
 • Stressinhallinta, ahdistuneisuus ja unettomuus
 • Valmistautuminen henkiseen koitokseen, kuten koesoittoon tai esiintymiseen
 • Esiintymisjännityksen kanssa pärjääminen
 • Luovuuden vapauttaminen, luovuuden esteiden avaaminen
 • Omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
 • Itsekritiikin ja perfektionismin kanssa työskentely
 • Itsemyötätunnon opettelu ja lempeämpi suhtautuminen itseen
 • Tasapainoisen arjen rakentaminen, työn ja vapaa-ajan balanssin löytäminen
 • Omannäköisen ammatillisen polun rakentaminen

LUOVIEN ALOJEN TYÖNOHJAUS

Kohti uudenlaista olemisen ja tekemisen tapaa

Työnohjauksessa tutkitaan sitä, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Mitä meistä on tulossa puhumalla ja kohtaamalla toisemme näin?

Työnohjaus tukee löytämään uudenlaista olemisen ja tekemisen tapaa – kirkkaampaa, kevyempää ja selkeämpää. 

Olen erikoistunut työnohjaajana luovien alojen yhteisöjen ryhmädynaamiikan tukemiseen. Ominaista asiakkailleni on se, että työtä tehdään vahvasti omalla persoonalla ja työssä ei useinkaan ole perinteisiä rakenteita tai työrooleja. Keskiössä on taide ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Viime vuosina olen työskennellyt erityisesti bändien ja teatteriyhteisöjen kanssa.

Työnohjauksessa selkiytetään yhteistyötä, avataan kommunikaatiota, vahvistetaan luottamusta ja luodaan yhdessä valoisia näkymiä eteenpäin.

Luovien alojen työnohjaus

KOULUTUKSET, LUENNOT & WORKSHOPIT

Resonoivia puheenvuoroja

Koulutusta luoville aloille

Toteutan mielelläni koulutuksia, luentoja, workshoppeja ja webinaareja erityisosaamiseeni liittyvistä teemoista, joita ovat mm. 

 • Hyvinvointi taiteilijoiden ja luovien alojen työssä
 • Psyykkisten voimavarojen vahvistaminen
 • Tunteet, luovuus ja intuitio työn voimavarana
 • Itsensä johtaminen 
 • Itsemyötätunto luovan työn voimavarana
 • Inhimillisen työelämän muotoilu
 • Muutostilanteet ja epävarmuuden keskellä eläminen
 • Haastavat tilanteet johtamistyössä