Siirry suoraan sisältöön


LUOVIEN ALOJEN TYÖNOHJAUS

Miksi työnohjausta?

Työnohjaus on yhteistä, ohjattua tutkimista ja pysähtymistä sen äärelle, missä olemme nyt, mitä kohti olemme menossa ja mitä meistä on tulossa. 

Kun työtä tehdään näkemyksellisesti ja sydämellä, syntyy herkästi myös yhteentörmäyksiä. Työnohjauksen tavoitteena on tukea kommunikaatiota sekä lisätä luottamusta ja psykologista turvallisuutta. Esteiden, kuten väärinymmärrysten ja menneisyyden painolastin purkamisen kautta vapautuu tilaa hyvinvoinnille, virtaavuudelle ja luovuudelle. On helpompi hengittää. 

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Usein yhteisessä työskentelyssä kirkastetaan/selkiytetään yhteistyön rakenteita, eli mm. vastuita, rooleja, ajankäyttöä, johtajuutta ja toiminnan tavoitteita. Toisaalta tutkitaan kokemuksellista maailmaa eli liikutaan tunteiden äärellä. Pysähdytään omien tulkintojen ja sanoittamattomien asioiden äärelle. Työnohjaajana huolehdin siitä, että keskustelu on kaikille turvallista ja jokaisen ääni pääsee kuuluville.

Pääasiallisesti työnohjauksessa työskennellään keskustellen erilaisia coaching- ja fasilitointimenetelmiä hyödyntäen. Voimme liittää työskentelyyn myös luovia ja kehollisia lähestymistapoja

Tutustu Tuuletar-yhtyeen kokemukseen työnohjauksesta: Bändikemia kuntoon työnohjauksella

Kohti kirkkaampia vesiä ja syvempää ymmärrystä

Luovien alojen työnohjaus

Kokemukseni

Olen erikoistunut työnohjaajana luovien alojen yhteisöjen ryhmädynaamiikan tukemiseen. Ominaista asiakkailleni on se, että työtä tehdään vahvasti omalla persoonalla ja työssä ei useinkaan ole perinteisiä rakenteita tai työrooleja. Keskiössä on taide ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Viime vuosina olen työskennellyt erityisesti bändien ja teatteriyhteisöjen kanssa.

Miten ja missä?

Yhteistyö aloitetaan tutustumistapaaamisella, jossa jäsennetään yhdessä tilannetta ja luodaan suunnitelmaa jatkosta. Hyödyllisintä työnohjaus on säännöllisenä prosessina, mutta joskus muutamakin tapaamiskerta voi antaa riittävän sysäyksen hyvään suuntaan.

Teen työnohjausta niin yksilöiden kuin yhteisöjen kanssa. Tapaamiset voidaan toteuttaa työtilassani Helsingin keskustassa tai teidän työpaikalla.