Siirry suoraan sisältöön

INHIMILLISTÄ TYÖELÄMÄMUOTOILUA & SYVÄLUOTAAVAA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISTÄ JA KONSULTOINTIA

Työssäni rakennan kohtaamisen paikkoja, joissa luova tila ja uudistuminen voi mahdollistua.

Kädenjäljessäni yhdistyy työterveyspsykologin ja organisaatiokonsultin vankka kokemus organisaation eri tasojen kanssa työskentelystä, systeemisyys- ja kompleksisuusajattelu, organisaatiodynaaminen ymmärrys pintaa syvemmältä, psyykkisen valmentajan näkymä ihmisten potentiaalista, luovan prosessin tuntemus, älykäs intuitio ja muotoiluajattelu.

Organisaatiomuotoilu
Osaamiseni
 
Olen työskennellyt mm. seuravien teemojen äärellä työelämän kehittämisen ja muotoilun kontekstissa:
 
  • Kohtaamistaitojen ja keskustelukyvykkyyden kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla
  • Johtoryhmien sisäinen dynamiikka – parhaan version rakentaminen
  • Luovuuden, intuition ja energian valjastaminen organisaation voimavaraksi
  • Organisaatioiden tunneilmaston kehittäminen ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen 
  • Systeemisen ymmärryksen tuominen organisaation arkeen
  • Uramuotoilu, osaamisen muotoilu ja huippusuoriutuminen – ihmisten osaamisten ja kyvykkyyksien tunnistaminen ja uudelleenmuotoilu tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, kestävien työurien rakentaminen
  • Organisaatiokulttuurin, työprosessien, toimintatapojen ja palveluiden muotoilu arvolähtöisesti, yhteiskehittelyn menetelmin
  • Taiteen ja työelämän väliset rajapinnat – taiteen ja taiteilijoiden osaamisen hyödyntäminen organisaatioissa luovan prosessin ammattilaisina
  • Tilojen muotoilu – inhimillisten työtilojen muotoilu, joissa mahdollistuu sekä ihmisen yhteys itseen että toisiin ihmisiin ja tätä kautta sujuva, tuloksellinen työnteko
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemat – ihminen työelämässä kokonaisuutena