Siirry suoraan sisältöön


KOULUTUS

 • Psykologian maisteri, Jyväskylän yliopisto 25.3.2010, laillistettu psykologi

Pääaine: psykologia, sivuaineet: yhteisöviestintä, johtaminen, sosiologia

 • Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto, Laurea ammattikorkeakoulu. Arvioitu valmistuminen 6/2021.
 • Joogaopettajakoulutus RYT200, Heartful Yoga Academy 2019-2020.
 • Organisaatiokonsultti (FINOD). Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille, Metanoia Instituutti 2014-2016.
 • Lyhytterapeuttisen työotteen koulutus, Shortum 2021
 • Digitaalisen muotoilun opinnot (30 op), Arcada 2020.
 • Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti, Turun yliopisto (koulutus käynnissä, valmistuminen v. 2025)
 • Työterveyspsykologien coaching- ja fasilitointivalmennus, Jarmo Manner 2017-2018.
 • Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (Arts Management), Taideyliopisto 2017-2018.
 • Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelma, Metanoia Instituutti ja Pro Soveltavan taiteen tila ry 2017.
 • Kliinisen hypnoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus psykologeille, psykoterapeuteille ja lääkäreille, Tieteellinen hypnoosi ry 2013.
 • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, Työterveyslaitos 2012.
 • Musiikkipedagogi-opintoja (pääaine viulu), Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2002–2005.
 • Useita lyhyempiä koulutuksia, seminaareja ja konferensseja fasilitointiin, coachingiin ja mindfulnessiin liittyen6


TYÖKOKEMUS

 • Marjukka Laurola – mind & creative  8/2015-

Omalla toiminimellä työnohjausta, valmennusta  ja organisaatioiden kehittämistä erityisesti taide- ja kulttuurialojen toimijoille. Psyykkisen valmennuksen prosessien ja palveluiden kehittäminen taiteilijoille valtakunnallisella tasolla.

 • Työterveys Helsinki, työterveyspsykologi 6/2017-12/2020

 Työterveyspsykologipalvelut Helsingin kaupungin johdolle, esihenkilöille, työyhteisöille sekä yksittäisille työntekijöille. Tuki muutosprosesseissa, kuten kaupungin toimialauudistuksessa. Erilaiset kehittämis- ja työhyvinvointihankkeet asiakasorganisaatioiden kanssa. Ylimmän johdon työhyvinvointipalvelun kehittäminen ja toteuttaminen.

 • Diacor terveyspalvelut Oy, työterveyspsykologi (5/2016-5/2017)

Työtehtäviin kuului konsultaatiotuen tarjoaminen johdolle, esimiehille ja työyhteisöille. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen, tuki konflikti- ja kriisitilanteissa, koulutukset ja valmennukset työhyvinvointiin liittyen, erilaisten esimies- ja työhyvinvointiryhmien ohjaaminen sekä yksilölliset tilannetta jäsentävät neuvonta- ja ohjauskäynnit.

 • Työterveys Helsinki (ent. Helsingin kaupungin työterveyskeskus), työterveyspsykologi (11/2010-5/2016)

Työtehtäviin kuului johdon ja organisaatioiden konsultaatiotuen tarjoaminen ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen, tuen tarjoaminen konflikti -ja kriisitilanteissa, erilaisten työhyvinvointiryhmien vetäminen sekä yksilölliset työtilannetta jäsentävät tukikäynnit. Työterveyshuollon kontekstiin soveltuvien unettomuuden sekä kivun lääkkeettömien ryhmämuotoisten hoitoprosessien kehittäminen ja ohjaaminen. Nuorten työuran alun ryhmien ohjaaminen.

 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus, johtava työterveyspsykologi (sijaisuus) (6/2014-10/2014)

Työtehtäviini kuului työterveyspsykologitiimin esimiehenä toimiminen, hallinnolliset tehtävät, kehittämistyö oman organisaation sisällä sekä laajemmin kaupunkitasoisesti.

 • Tampereen kaupunki, koulupsykologi (8/2009-10/2010)

Työtehtäviin kuului lasten ja nuorten psykososiaalinen tukeminen, moniammatillinen oppilashuoltotyö, lyhytkestoinen terapiatyöskentely, oppimisvalmiuksien sekä tunne-elämän kartoitukset, neuvonta ja konsultaatio sekä työyhteisöjen tukeminen.

 • Jyväskylän kaupunki, aluepsykologi (opintoihin kuuluva 5 kk mittainen harjoittelu) (1/2009-6/2009)

Työtehtäviin kuului yli 16-vuotiaiden nuorten sekä aikuisten neuvonta- ja lyhytkestoinen terapiatyö.

 • Erilaisia psykologian alan sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia psykologian opettajana, tutkimusassistenttina yliopistolla sekä rekrytointien ja soveltuvuusarviointien parissa (10/2007-8/2009)
 • Viulunsoiton opettajan sijaisuuksia ja yksityisoppilaita